Author Archive

Vassiliki Simoglou

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους. Κατά το Ν. 2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των κειμένων, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του συντάκτη τους. Παραπομπές στα κείμενα θα πρέπει να γίνονται ως ακολούθως: Σίμογλου, Β. Ν., 2011, [Τίτλος κειμένου], προσβάσιμο στις [Ημερομηνία], από [URL].

Coronavirus and the deeper roots of the anxiety it causes

Written by Vassiliki Simoglou on March 21st, 2020. Posted in Articles, Media

Coronavirus and the root of our anxiety about catching it

Press article published in The National AE by Dr. Vassiliki Simoglou March 16, 2020.

How does stress affect your life?

Written by Vassiliki Simoglou on July 11th, 2016. Posted in Articles

How does stress affect your life?

Hectic everyday life, various commitments, lack of time, financial difficulties etc.,… we all have at least one reason to get worried. As an integral part of our day to day life, stress and anxiety can be experienced in various degrees: they can be more or less severe, and in some cases they may hinder our ability to cope with everyday life, affecting our mental state or even our bodies. Mental disorders like panic disorder, social phobia, and generalized anxiety disorder, but also bodily symptoms such as high blood pressure, excessive sweating, migraine, irregular eating patterns, hair loss, etc., have been associated with stress.

The effect of advertisements on children

Written by Vassiliki Simoglou on August 23rd, 2011. Posted in Articles

It has been estimated that a child watches 40,000 television advertisements on average per year. These advertisements mainly promote products such as toys and food of doubtful nutritional value. The televisual image with its immediacy invades the psychic space of children in a violent manner, generating needs and desires that probably would not have been created otherwise.

Depression: the psychological epidemic of our times

Written by Vassiliki Simoglou on July 28th, 2011. Posted in Articles

Psychological suffering, today more than ever, takes the form of depression, while at the same time, modern society imposes on individuals all those “life freedoms” which would be supposed to allow them to be happy. Suffering in their body and soul from this particular syndrome where sadness and apathy, self-depreciation and guilt are interwoven, the depressed individual of our times no longer believes in any treatment.

Violence against women

Written by Vassiliki Simoglou on July 17th, 2011. Posted in Articles

I couldn’t speak about it… I had suffered too long and kept my pain to myself… I don’t know what made me call the police that night. I was sweeping my blood out of the floor and decided to do it without too much thinking. That was my life for eight years. They asked me how come I hadn’t spoken earlier… I couldn’t leave him, I was so afraid of him… I had gotten used to it, I had accepted it as if it were normal… At times it felt like I deserved it…” (K.)

On the 3 Essays on the Theory of Sexuality

Written by Vassiliki Simoglou on July 3rd, 2011. Posted in Psychoanalysis

On the 3 Essays on the Theory of Sexuality, Sigmund Freud, 27.11.02

General points

Out of all of his books, Freud has been continuously revising, completing and up-dating this one, together with the Interpretation of Dreams, for some twenty years after its first publication in 1905. Its last revision, the one of 1924-25, is actually contemporary to the publication of “Instincts and their vissicitudes”. The Three Essays, “one of Freud’s most original and memorable contributions to human knowledge”, (the judgement is of James Strachey) were so badly received that they turned Freud universally unpopular… the legend says that people stopped greeting him on the street! As Jones reports, people thought of the book as immoral and of its author as wicked and obscene. But what was this book about, to launch such a storm?

Little Hans

Written by Vassiliki Simoglou on July 3rd, 2011. Posted in Psychoanalysis

Little Hans, Sigmund Freud, 11.12.2002

I will start with what I was not at ease with when I started reading Little Hans: the fact that he was not treated by Freud but by his father. Freud himself legitimates the whole process, by more or less giving credit to the father’s interpretations. Well, I only managed to overcome my ethical inhibitions towards this proceeding with a compromise: could we admit that this therapy was possible, successful even, because of this tertiary reference point/place constituted by Freud himself in both Hans’ and his father’s minds? (explain) Hans is actually more than willing to write to Professor Freud, to ask for his opinion, hoping that Freud will be able to cure him, etc. Þ transference? (i.e. p. 135: “If I write everything to the professor, my stupidity will be soon gone, won’t it?”, 143, 162). As for the father, he writes to Freud almost on a daily basis, and directs the cure being faithful to Freud’s advice.

Psychological Experience in the IVF Clinic

Written by Vassiliki Simoglou on July 3rd, 2011. Posted in Articles

Intervention at the APPAC Convention, Athens – Hilton, 6.5.2010

Assisted reproduction techniques, with their sophistication and significant success rates, have re-established hope in infertile couples, providing solutions where there were none or very few. However, the various therapy stages and the acknowledgement of not being able to have a child the natural way, tend to increase couples’ levels of stress, equally challenging their marital relationship. Infertility is almost always accompanied by feelings of anxiety, disappointment and frustration towards a pressing desire that is not fulfilled, which in turn, may negatively affect the evolution of treatment.

Rock music on the couch

Written by Vassiliki Simoglou on July 2nd, 2011. Posted in Articles

How does music affect our soul?

Sound, rhythm, music… Apart from being artistic expressions of human creativity, they seem to be related to primitive aspects of the human soul, that’s why their psychological, therefore therapeutical effects have been researched upon since antiquity. Music Therapy, meaning the use of music and elements of music in therapeutical goals, has been applied since the early 40’s. What are the psychological effects of music? And what can one discover while listening to a rock album?

The Ego is not master in its own house.

S. Freud

Practice

The MapleTree Center DMCC
Jumeirah Bay X2 Tower
JLT - Cluster X, Dubai
Tel:+971524019570
Email: vsimoglou@gmail.com