Συμβουλευτική με έμφαση στην υπογονιμότητα

Αναγνωρίζοντας τόσο τις ψυχικές όσο και σωματικές απαιτήσεις των θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης, η συμβουλευτική με έμφαση στην υπογονιμότητα παρέχει στο ζευγάρι ή στα άτομα χωριστά, την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να προσαρμοστούν στις περιστάσεις της θεραπείας και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της.

Στόχος της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι να επιτρέψει στα ζευγάρια να επεξεργαστούν και να αποδεχτούν καλύτερα τις έντονες συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν με αφορμή την εξωσωματική γονιμοποίηση. Μέσα από μια εξατομικευμένη προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις ανάγκες κάθε ζευγαριού ξεχωριστά, προτείνονται συναντήσεις ατομικές, ομαδικές ή/και ζεύγους καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και ιδιαίτερα κατά την ορμονοθεραπεία, πριν την ωοληψία, πριν την εμβρυομεταφορά και μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η εμπειρία μας στη Μονάδα Γυναικολογίας και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης EmBIO Medical Center, έχει αποδείξει τα σημαντικά οφέλη της συμβουλευτικής διαδικασίας. Έχει φανεί ότι επιτρέπει στα άτομα

  • να ανανεώσουν την αυτοπεποίθησή τους,
  • να σκέφτονται πιο αισιόδοξα, και ταυτόχρονα,
  • να επιτυγχάνουν καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους. 

 

Συμβουλευτική κατά την Εξωσωματική Γονιμοποίηση με Δωρεά Ωαρίων / Σπέρματος / Εμβρύων

Στις περιπτώσεις όπου καταφεύγουμε σε δωρεά ωαρίων ή/και σπέρματος, η συνεργασία με τον ψυχολόγο επιτρέπει στα ζευγάρια ή τα άτομα να επεξεργαστούν τα πολύπλοκα ζητήματα που συνεπάγεται η απόκτηση παιδιού με τις μεθόδους αυτές και να κατασκευάσουν από κοινού την ιστορία της οικογένειας που θα δημιουργηθεί.

Οι ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν περίπου 50’, ενώ οι συνεδρίες ζεύγους διαρκούν περίπου 80’, με ραντεβού – στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Κατά περίπτωση, οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται σε συχνότερη βάση.

Το Εγώ δεν είναι κυρίαρχο στο ίδιο του το σπίτι.

Σ. Φρόυντ

Γραφεία

Tel:+971524019570 Email: vsimoglou@gmail.com

φορμα επικοινωνιασ